Przedszkole 43 Gdańsk

Ta strona używa cookies.

Możesz określić warunki używania i dostępu cookies w swojej przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach swojej przeglądarki odwiedź jej zakładkę ustawiania lub stronę jej producenta.

Kształtowanie świadomości zdrowotnej u dzieci

 

 

Dzieciństwo jest tym okresem w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia i kształtowania świadomości dziecka. Jest ważnym etapem w kształtowaniu prozdrowotnych wyborów dziecka oraz jego stosunku do środowiska, wobec którego będzie w przyszłości podejmować decyzje.

Edukacja zdrowotna jest nieodłącznym elementem promocji zdrowia. Chociaż edukacja zdrowotna to ukierunkowane działanie na jednostkę, a promocja zdrowia oddziałuje na system społeczny. Przez wiele lat edukacja zdrowotna była pojmowana, jako ochrona zdrowia lub jego poprawa dokonywana poprzez świadome stymulowanie procesem uczenia się i zmian zachowań człowieka. Ważniejsze jednak stało się promowanie i kształtowanie zdrowego stylu życia już od najmłodszych lat, stylu, który by wyznaczał konkretne zachowania, nawyki i przyzwyczajenia prozdrowotne w dorosłym życiu dzisiejszego dziecka.

W nowoczesnym podejściu do edukacji zdrowotnej, dzięki rozwojowi nauk medycznych, w tym higieny, przeniesiono akcenty ze zdrowia negatywnego, rozumianego, jako choroby i zagrożenia, na zdrowie pozytywne ujmowane, jako potencjał zdrowotny, jakość życia, samorealizacja oraz zdolność do aktywnego i twórczego działania. Edukacja zdrowotna to proces wzajemnie ze sobą powiązanych elementów, w którego zakres wchodzi:

• wiedza o zdrowiu związana z funkcjonowaniem organizmu;

• umiejętność zapobiegania i radzenia sobie w trudnych sytuacjach;

• wiedza i umiejętności związane z korzystaniem z opieki zdrowotnej;

• wiedza o czynnikach środowiskowych, społecznych i politycznych wpływających na zdrowie.

Aby dzieciom w wieku przedszkolnym łatwiej było przyswajać pewne informacje dotyczące zdrowego życia a co za tym idzie zdrowego żywienia wprowadzane są przez nauczycieli do treści programowych przeróżne dodatkowe formy np. zajęcia kulinarne, które poprzez praktykę utrwalają zdobytą wiedzę.

Wszystkie posiłki w mennu przedszkolnym są tak zbilansowane, aby zawierały jak najwięcej wartości odżywczych potrzebne do rozwoju dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywność ruchowa służy do wytworzenia u dzieci przyzwyczajenia do uprawiania gimnastyki, czynnego wypoczynku, rekreacji, w dorosłym życiu - sportu.

W przedszkolu edukację zdrowotną realizuje się na dwóch płaszczyznach:

indywidualnych oddziaływań oraz grupowych działań. W praktyce są one ze sobą powiązane, przenikając się i integrując. Dziecko jest współuczestnikiem wszystkich sytuacji edukacyjnych. W każdej z nich może nie tylko słuchać i wykonywać polecenia, lecz również proponować, poszukiwać, stawiać problemy, pytać. Ułatwia w ten sposób kształtowanie odpowiedniej postawy oraz nabywanie właściwych przyzwyczajeń oraz nawyków.

Pedagogiczne uwarunkowania rozwoju aktywności ruchowej i postaw prozdrowotnych dzieci są niezwykle złożone i zależne w znacznym stopniu od działań nauczyciela i rodziców.


I tutaj apel do rodziców, aby nie rezygnowali z weekendowych spacerów, jazdy na rowerze, rolkach, itp. z dziećmi. Ruch dostarcza pozytywnej energii do działania oraz zapobiega otyłości, która w dobie komputerów, telefonów, smartfonów, itp. jest zagrożeniem dla nas i naszych dzieci.

Dzieciom w wieku od 3 do 5 lat nie wystarczy wiedza zdobyta podczas edukacji przedszkolnej, musi ona mieć poparcie w rodzicach i rodzinach, w których dzieci przebywają.

Przedszkole organizując spotkania/pogadanki z pielęgniarką, lekarzem - pediatrą, stomatologiem, dietetykiem, pomaga zrozumieć dziecku procesy, które są ze sobą powiązane. Po takich wizytach dziecko rozumie potrzebę wizyt kontrolnych u lekarza pediatry, potrzebę stałego kontrolowania i leczenia zębów, właściwie zachowuje się podczas badań lekarskich i zabiegów medycznych. Rozumie potrzebę wietrzenia pomieszczeń, konieczność częstego przebywania na świeżym powietrzu, zna sposoby chronienia się przed zimnem, rozumie potrzebę chronienia się przed nadmiernym nasłonecznieniem, unika nadmiernego hałasu, długotrwałego oglądania telewizji i pracy przy komputerze, ma nawyk przyjmowania prawidłowej postawy ciała w czasie zajęć w ciągu całego dnia, ma poczucie współodpowiedzialności za własne zdrowie.

W edukacji przedszkolnej ważne jest, aby wraz z dostarczaniem wiedzy o zdrowiu i sposobach jego ochrony, dostarczać dzieciom argumentów, które będą świadczyć

o korzyściach płynących z dbania o własne zdrowie i pomnażanie jego kapitału. Przedszkole, które promuje zdrowie, to takie, w którym dominuje troska o zdrowie, dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne i społeczne dzieci, nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

W kształtowaniu u dzieci zachowań sprzyjających zdrowiu oprócz edukacji zdrowotnej, bardzo ważną rolę odgrywa środowisko przedszkolne wspierające edukację zdrowotną, nauczyciel, jako wzorzec zachowania oraz specjaliści w zakresie szeroko rozumianego zdrowia zapraszani do przedszkola.

                                                          

Bibliografia:

 

  1. Demel M., O wychowaniu zdrowotnym, Warszawa 1968
  2. Dudkiewicz K., Kamińska K., Edukacja zdrowotna. Program przeznaczony dla przedszkoli, Warszawa 2001
  3. .Frątczakowie E. J., Edukacja zdrowotna dzieci przedszkolnych, Bydgoszcz 1996
  4. Jaworska R., Poradnik wychowania zdrowotnego dzieci w wieku 3-6 lat, Płock 1995
  5. Wojnarowska B., Promocja zdrowia, Warszawa 1994

 

 

Opracowała z dostępnych materiałów mgr J. Gruca