Przedszkole 43 Gdańsk

Ta strona używa cookies.

Możesz określić warunki używania i dostępu cookies w swojej przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach swojej przeglądarki odwiedź jej zakładkę ustawiania lub stronę jej producenta.

„Zdolność uczenia się czyli jak przetwarzamy dane”

„Zdolność uczenia się czyli jak przetwarzamy dane”

 

Liczba możliwych połączeń w ludzkim mózgu

jest większa od liczby wszystkich atomów istniejących we wszechświecie”

Robert Ornstein

 

 

 

Mózg składa się z biliona komórek nerwowych, które są bardzo złożone, każda z nich ma środek i wiele odgałęzień za pomocą, których styka się z innymi komórkami. Połączenia między komórkami liczymy w setkach a nawet tysiącach. Wszystkie przesyłają do siebie nawzajem informacje- nazywa się to zaczarowany splot.

Zdolność uczenia się zależy od poziomu mózgu. Wyróżniamy 4 poziomy:

 1. poziom pierwszy- pień mózgu zwany „mózgiem gadzim”. Odziedziczyliśmy go 
  po gadach. Jest umieszczony pomiędzy podstawa czaszki a szczytem kręgosłupa. Odpowiada za kontrolowanie odruchowych funkcji organizmu np. bicie serca, reakcje instynktowne
 2. drugi poziom- centralna część mózgu- układ limniczny zwany „mózgiem ssaków pierwotnych”. Jest odpowiedzialny za emocje i uczucia, kieruje naszymi hormonami, przemianą materii i funkcjami odpornościowymi. Jest ściśle związany z pamięcią. Emocje pozytywne pobudzające mózg powodują uwolnienie endorfin one z kolei zwiększają przepływ acetycholiny, która umożliwia połączenia między komórkami. Dzięki temu mózg działa sprawniej. Kiedy więc jesteśmy zaangażowani emocjonalnie łatwiej jest nam zapamiętać informacje i odczuwamy radość z uczenia się. Emocje negatywne takie jak strach czy stres odwołują się do zachowań instynktownych hamując proces uczenia się.
 3. poziom trzeci- kora mózgowa. Pofałdowana i gruba na ok. jedną trzecią centymetra. W jej skład wchodzi 6 warstw, z których każda odpowiada za inną funkcję: mówienie, myślenie, tworzenie, widzenie i słyszenie
 4. czwarty poziom- móżdżek. Odpowiedzialny za równowagę. Jest częściom układu powiązanego z uchem środkowym. Przechowuje informacje związane z działaniami wyuczonymi np. jazda na rowerze

mózg można rozpatrywać wg podziału na dwie półkule- prawą i lewą które połączone są ciałem modzelowatym. Przekazuje ono napływające informacje z jednej półkuli 
do drugiej. Wiąże informacje abstrakcyjne z logicznymi.

 

LEWA PÓŁKULA odpowiada za mowę, myślenie logiczne, szeregowanie, liczenia, zdolności matematyczne. W tradycyjnym modelu uczenia to ona jest głównie stymulowana.

PRAWA PÓŁKULA odpowiada za rymy, rytm, muzykę, obrazy, wyobraźnię, czyli 
za twórcze działanie.

 

 

 

Właściwości lewej półkuli

 

Właściwości prawej półkuli

 

- używa logiki

- zorientowana na detale

- zasada faktów

- słowa i język

- teraźniejszość i przeszłość

- matematyka i nauki ścisłe

- percepcja uporządkowana

- zna nazwę przedmiotu

- bazuje na rzeczywistości

- formułuje strategię

- praktyczna

- bezpieczeństwo

 

- używa uczucia

- zorientowana na pełny obraz

- zasada wyobraźni

- symbole i wyobraźnia

- teraźniejszość i przyszłość

- filozofia i religia

- percepcja przestrzenna

- zna funkcję przedmiotu

- bazuje na wyobraźni

- prezentuje możliwości

- spontaniczna

- podejmuje ryzyko

 

 

Dominacja lewej półkuli

- Dostrzegam małe cząstki informacji, układam je, szereguję w logicznym porządku i na tej podstawie wyłaniam jednolite rozwiązanie.

- Myślę abstrakcyjnie. Informacje przyswajam w sposób sekwencyjny, jestem osobą logiczną, od razu wiem gdzie można znaleźć odpowiedz na pytanie.

- Przyjmuję rzeczywistość taką, jaką jest.

- Potrafię przystosować się do środowiska, reaguję na rzeczy pokazane, zaprezentowane.

 - Mam poczucie czasu.

 

Dominacja prawej półkuli

- Najpierw widzę całościowy obraz, potem cząstkowe rozwiązania.

- Operuję konkretami, uczę się przez robienie, dotykanie, przebywanie pośród rzeczy.

- Nie jestem „logiczny”. Kieruję się intuicją.

- Potrafię podać właściwą odpowiedź na skomplikowane pytanie, ale nie wiem, jak do niej doszedłem.

- Próbuję zmienić środowisko i dopasować je do swoich potrzeb, aby było dla mnie zrozumiałe.

- Posługuję się wyobraźnią, fantazją.

- Tworzę w umyśle obrazy.

- Mam problem z poczuciem czasu.

 

Zarówno prawa jak i lewa półkula mózgowa wyspecjalizowały się w pełnieniu określonych funkcji, są w pewien sposób "uszyte" na miarę. Dlatego też, jeśli korzystamy z nich 
we właściwy sposób, wówczas procesnaukiprzebiega szybciej i przyjemniej

 

Lateralizacjaustala się już w połowie życia płodowego, a jednoznaczna dominacja prawej lub lewej strony ciała powinna ustalić się jednoznacznie do 6 roku życia dziecka
Wraz z ustaleniem się dominacji prawej strony ciała kształtuje się dominacja lewej półkuli mózgu, w przypadku dominacji lewej strony ciała – rolę nadrzędną będzie pełniła prawa półkula mózgowa. Inaczej uczy się prawa półkula a inaczej lewa, ponieważ przygotowane są do pełnienia innych funkcji.

 

Wzrokowcy z dominującą lewą półkulą

 • informacje wzrokowe w formie języka: liter, słów i liczb, przedstawione jasno 
  i systematycznie,
 • materiał drukowany: książki, gazety, podręczniki, instrukcje, przeźrocza z napisami, tablice, wykresy, plakaty,
 • mogą pracować zarówno przy muzyce jak i w ciszy, ponieważ nie skupiają uwagi 
  na bodźcach słuchowych,
 • muszą mieć wokół siebie porządek,
 • mają plan i pracują według niego,
 • żeby wiedzieć jak coś zrobić, muszą o tym najpierw przeczytać,
 • muszą mieć kontakt wzrokowy z nauczycielem.

Wzrokowcy z dominującą prawą półkulą

 • pomoce w formie graficznej, ilustracje i schematy, diagramy i wykresy umożliwiające spojrzenie na całość zagadnienia od razu,
 • środowisko kolorowe, atrakcyjne wizualnie, inspirujące,
 • wygodne miejsce do siedzenia,
 • kontakt wzrokowy z nauczycielem,
 • przy czytaniu dobrze jest wyobrażać sobie treść w formie barwnego filmu w głowie,
 • ważne informacje zaznaczają kolorem,
 • może słuchać muzyki przy uczeniu się (choć generalnie nie powinny to być piosenki, lecz muzyka instrumentalna).

Słuchowcy z dominującą lewą półkulą

 • mogą słuchać innych i dyskutować o swoich własnych koncepcjach,
 • tylko jeden bodziec słuchowy w jednym czasie,
 • żadnej muzyki w tle podczas nauki i czytania - absolutna cisza,
 • uporządkowane otoczenie z segregatorami i harmonogramami,
 • pomaga im odczytywanie na głos tekstu do nauczenia się albo jego głośne powtarzanie lub odsłuchiwanie nagrania wykładu z kasety,
 • mogą uczyć się z drugą osobą, omawiając zagadnienia.

Słuchowcy z dominującą prawą półkulą

 • mogą słuchać muzyki przy wykonywaniu zadań, które nie wymagają abstrakcyjnego myślenia w formie słów,
 • żadnej muzyki w tle podczas czytania i nauki,
 • muszą dobrze słyszeć nauczyciela,
 • potrzebują podsumowania wykładu w formie krótkich zdań z najważniejszymi treściami,
 • powinni wyobrażać sobie to, co słyszą jako film z efektami dźwiękowymi,
 • potrzebują opowiedzieć komuś to, czego się nauczyli.

Dotykowcy z dominującą lewą półkulą

 • samo pisanie pomaga im zapamiętać i uporządkować materiał,
 • lepiej myślą i słuchają, gdy „bazgrzą”, rysują lub trzymają coś w dłoni,
 • lubią uczyć się, siedząc w wygodnym fotelu czy leżąc na kanapie,
 • muzyka, którą lubią, pomaga im w koncentracji.

Dotykowcy z dominującą prawą półkulą

 • uczą się, wykonując szkice, rysunki,
 • potrzebują przyjaznej atmosfery w miejscu, gdzie mają się uczyć, negatywne emocje obniżają ich zdolność uczenia się,
 • mogą uczyć się przy muzyce,
 • podczas czytania powinni robić notatki kolorowymi pisakami lub ważne pojęcia zapisywać artystyczną, ozdobną czcionką,
 • mapy umysłowe z wieloma ilustracjami ułatwiają zapamiętanie materiału.

Kinestetycy z dominującą lewą półkulą

 • najlepiej uczą się w ruchu - chodząc po pokoju czy pedałując na rowerze treningowym,
 • lubią pisać na dużych tablicach lub planszach w pozycji stojącej,
 • potrafią uczyć się w ciszy i przy muzyce,
 • gestykulacja i odgrywanie czytanych treści pomaga je lepiej zapamiętać.

Kinestetycy z dominującą prawą półkulą

 • lepiej uczą się, grając w gry edukacyjne i ruchowe
 • mogą pracować przy muzyce lub w ciszy,
 • gdy się uczą otoczenie musi pozostać nieruchome, bo ruchy innych osób mocno rozpraszają,
 • przed rozpoczęciem nauki powinni przejrzeć cały materiał, oglądając ilustracje 
  i wykresy.

 

 

Większość osób ma odrębne preferencje dla jednego z tych stylów myślenia. Niektórzy jednak są wykazują cechy myślenia charakterystyczne dla obu półkul mózgowych w równym stopniu. O osobach, które rozwinęły zdolność posługiwania się obiema półkulami mózgu, mówimy, że używają mózgu w sposób zintegrowany. Zintegrowana praca obu półkul ułatwia uczenie się, bo zwiększają się możliwości przetwarzania informacji.

Opracowała na podstawie dostępnych materiałów:

mgr Anna Wantke