Przedszkole 43 Gdańsk

Ta strona używa cookies.

Możesz określić warunki używania i dostępu cookies w swojej przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach swojej przeglądarki odwiedź jej zakładkę ustawiania lub stronę jej producenta.

Mini Poradnik Logopedyczny dla Rodziców

                   

                   Mini  poradnik logopedyczny dla RodzicówJ

 

Prawidłowy rozwój mowy dziecka kieruje się swoistymi prawami. Przebiega on w ściśle określonych etapach, które mają swoje charakterystyczne cechy oraz określony czas pojawiania się. Wymowę poszczególnych głosek dziecko opanowuje stopniowo:

 

a) 0 -1 roku - komunikuje się z dorosłymi za pomocą krzyku, głuży, gaworzy, wymawia pierwsze wyrazy: mama, tata, baba, lala

b) 1 - 2 lat - używa prawie wszystkich samogłosek, z wyjątkiem nosowych (ą, ę) oraz wymawia niektóre spółgłoski ( p, b, m, t, d, n, k, ś, ź, ć dź, ch)

c) 3 lat - już porozumiewa się prostymi zdaniami, wymawia wszystkie samogłoski oraz spółgłoski (p, pi, b, bi, m, mi, n, ni, f, fi, w, wi, t, d, n, l, li, ś, ź, dź, j, k, ki, g, gi, ch)

d) 4 lat - wymawia głoski ( s, z, c, dz )

e) 5 - 6 lat - wymawia głoski ( sz, ż, cz, dż, r )

f) 7 lat - ma utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głosek oraz opanowaną technikę mówienia.

 

W trosce o prawidłowy przebieg rozwoju mowy dziecka rodzice powinni podejmować odpowiednie działania profilaktyczne:

- wypowiedzi osób z najbliższego otoczenia powinny być poprawne

- do dziecka należy mówić powoli, wyraźnie

- należy unikać języka dziecinnego (spieszczania) w trakcie rozmowy z dzieckiem

- w okresie kształtowania mowy dziecka należy zapewnić mu prawidłowe wzorce wymowy

- nie powinno się gasić naturalnej skłonności dziecka do mówienia, lecz słuchać uważnie wypowiedzi, zadawać dodatkowe pytania, co przyczyni się do korzystnego rozwoju mowy naszego dziecka

- nie należy poprawiać wymowy dziecka, żądać by kilkakrotnie powtarzało dane słowo, zawstydzać z powodu wadliwej wymowy, bo zahamuje to chęć do mówienia i spowolni proces rozwoju mowy.

- często opowiadajmy i czytajmy dziecku bajki, oglądajmy wspólnie filmy i rozmawiajmy na ich temat z naszymi dziećmi

- nie zaniedbujmy chorób uszu, gdyż nie leczone mogą powodować niedosłuch (zapewnijmy opiekę laryngologa)

- jeśli dziecko ma nieprawidłową budowę narządów mowy (rozszczepy warg, podniebienia, wady zgryzu lub uzębienia), zapewnijmy opiekę lekarza specjalisty (np.: ortodonty) gdyż wady te są przyczyną zaburzeń mowy

- dziecka leworęcznego nie należy zmuszać do posługiwania się ręką prawą w okresie kształtowania się mowy. Naruszanie w tym okresie naturalnego rozwoju sprawności ruchowej zaburza funkcjonowanie mechanizmu mowy, może prowadzić to często do zaburzeń mowy, a w szczególności jąkania

- nie należy wymagać zbyt wczesnego wymawiania poszczególnych głosek. Jeżeli dziecko jest nieprzygotowane pod względem sprawności narządów artykulacyjnych i niedostatecznie różnicuje słuchowo dźwięki mowy, a jest zmuszane do artykulacji zbyt trudnych dla niego głosek, często zaczyna je zniekształcać i wymawiać nieprawidłowo. Tak tworzą się błędne nawyki artykulacyjne bardzo trudne do zlikwidowania.

Jeśli dziecko osiągnęło już wiek, w którym powinno daną głoskę wymawiać, a nie robi tego, zasięgnijmy porady logopedy.

 

Zajęcia logopedyczne w przedszkolu wychodzą naprzeciw potrzebom językowym dzieci. Głównym celem tych zajęć jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji językowych, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach dziecka w edukacji szkolnej.

Realizowane są poprzez ćwiczenia oddechowo - fonacyjne i usprawniające pracę narządów artykulacyjnych, kształtowanie słuchu fonematycznego. Wywołujemy prawidłowy wzorzec artykulacyjny głoski, utrwalamy go w sylabach, wyrazach, wyrażeniach i zdaniach.

Uczymy się wierszyków, opisujemy obrazki itp, aż do utrwalenia głoski w mowie spontanicznej dziecka. Urozmaicamy zajęcia rysunkami, grami edukacyjnymi i innymi pomocami podnoszącymi atrakcyjność ćwiczeń i chęć dzieci do uczestnictwa w zajęciach. Materiał do ćwiczeń dostosowuję do wieku i indywidualnych możliwości każdego dziecka.

 

 

JAK USTRZEC TRZYLATKA PRZED ZABURZENIAMI MOWY:

 

- Wykorzystuj każdą sytuację do rozmowy z dzieckiem. Mów o tym, co dziecko robi, czym jest zainteresowane. Pamiętaj: rozmowa to także uważne słuchanie.

- Mów do dziecka "dorosłym", poprawnym językiem.

- Cierpliwie odpowiadaj na pytania dziecka - to, czego teraz się dowie jest najbardziej trwałe. Dociekliwość i niezmordowanie w zadawaniu pytań świadczy zwykle o inteligencji.

- Nie zmuszaj dziecka do powtarzania i poprawiania sów, jeśli nie masz absolutnej pewności, że będzie potrafiło powiedzieć je poprawnie.

- Śpiewaj dziecku (nawet wtedy, gdy wydaje Ci się, że nie masz talentu muzycznego), zachęcaj je do wspólnego śpiewania.

- Ucz dziecko uważnego słuchania: sam je uważnie słuchaj; wspólnie słuchajcie audycji radiowych, bajek i piosenek z płyt, czy kaset; czytaj dziecku codziennie; wsłuchujcie się w odgłosy otoczenia)

- Zadbaj, by dziecko nie używało smoczków, nie ssało palca.

- Prawidłowe gryzienie i połykanie jest warunkiem dobrego rozwoju aparatu artykulacyjnego, czyli prawidłowej wymowy. Zwróć uwagę, czy dieta Twojego dziecka składa się z samych papek, czy też zawiera produkty pobudzające do gryzienia i żucia.

- Pamiętaj, że hałas szkodzi.

- Ogranicz do minimum kontakt dziecka z komputerem i telewizorem.

- Zwróć uwagę, czy dziecko zwykle oddycha nosem (czy ma zamkniętą buzię). W razie potrzeby skonsultuj to z laryngologiem lub logopedą.

- Dbaj o odpowiednie nawilżanie pomieszczeń.

- Zwróć uwagę, czy dziecko jest sprawne ruchowo.

- Baw się z nim, ciesz się wspólnie spędzanym czasem, póki jeszcze jest spragnione Twojego towarzystwa.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości zgłoś się do logopedy.

 

ROZWÓJ DZIECKA

 

Każda mama powinna obserwować swoje dziecko, aby w porę zauważyć wszelkie nieprawidłowości w jego rozwoju. Pamiętajmy, że im wcześniej zaczniemy pomagać dziecku, tym większe są szanse na osiągnięcie przez nie normy rozwojowej. Oto niektóre umiejętności, jakie powinno posiąść dziecko w pewnym wieku:

16 tygodni - śmiech, reakcja na jedzenie, podparte potrafi siadać. Przez krótki czas siedzi samo, trzymane w pozycji stojącej podskakuje.

28 tygodni - chwyta przedmioty, wymawia samogłoski, przyjmuje potrawy stałe.

40 tygodni - raczkuje, próbuje chodzić trzymając się mebli, mówi: mama, tata i jeszcze innych parę słów.

12 miesięcy - chodzi, trzymane za jedną rączkę, wymawia parę słów, pomaga przy ubieraniu.

15 miesięcy - samodzielnie potrafi przewracać stronice książki.

18 miesięcy - dobrze chodzi, rzadko się przewraca, wchodzi po schodach trzymane za rękę, samo siedzi na krześle, samo próbuje jeść.

2 lata - buduje 3 wyrazowe zdania, samo je, zgłasza potrzeby fizjologiczne, mówi o sobie po imieniu.

3 lata - jeździ na trzykołowym rowerku, mówiąc używa liczby mnogiej, samo zakłada buty, zna kilka wierszyków.

4 lata - podskakuje na jednej nodze, potrafi się ubrać i roze-brać, bawi się z innymi dziećmi, myje samo zęby, potrafi umyć ręce i buzię, potrafi policzyć 4 przedmioty.

5 lat - potrafi liczyć do 10, samo ubiera się i rozbiera, potrafi napisać swoje imię. Pisze cyfry od 1 do 5, zna nazwy kolorów, liczy palce.

 

Pamiętajmy o indywidualnych różnicach między dziećmi. Nawet wyraźne odstępstwa od normy nie muszą być powodem do niepokoju rodziców

 

Literatura:

- Demel G. "Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola". WSiP Warszawa 1978 r.

- Demel G. "Elementy logopedii", WSiP

- Rutkowska - Błachowiak I. "Gimnastyka buzi na wesoło"

- Datku - Czerniak "Logopedia. Jak usprawniać mowę dziecka"

- Hurlock E.B. "Rozwój dziecka" PWN 1961 r.

- Emiluta- Rozya D. "Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym" Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej, Warszawa 2003 r.


opracowała na podstawie dostępnych materiałów Paulina Kulpaczyńska