Przedszkole 43 Gdańsk

Ta strona używa cookies.

Możesz określić warunki używania i dostępu cookies w swojej przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach swojej przeglądarki odwiedź jej zakładkę ustawiania lub stronę jej producenta.

Historia

50 lat minęło …….

…któż jeszcze pamięta, jakie były początki? Złoty jubileusz jest niepowtarzalną okazją do przypomnienia historii i tradycji placówki, która na przestrzeni lat zmieniała swoje oblicze, strukturę, a nawet lokalizacje. Sięgnijmy, więc do archiwum oraz pożółkłych kart kroniki przedszkolnej i przypomnijmy sobie chlubną, półwieczną historię miejsca, które z wielkim oddaniem przez dekady kształtowało kolejne pokolenia małych gdańszczan.

Jak podaje kronika przedszkolna, 13.01.1964 r. w zimowy pochmurny dzień kierowniczka przedszkola pani Halina Lewińska uroczyście przecięła biało - czerwoną wstęgę i tym symbolicznym gestem zapoczątkowała historię Przedszkola nr 43 w Gdańsku przy ul. Lastadia 4, zwanego z uwagi na swoją architekturę „Szklanym domkiem”. Świadkami tego doniosłego wydarzenia byli zaproszeni goście, a wśród nich: Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku - Ferdynand Mickiewicz, Kurator - Stanisław Józefowicz, wizytator Oddziału Przedszkoli - Bronisława Stankiewicz, inspektor Referatu Przedszkoli - Maria Paurowicz oraz wielu innych zacnych osób, których nie sposób wszystkich wymienić z nazwiska. Ówczesna prasa tak pisała o nowopowstałym przedszkolu: ”…wzorowe przedszkole…”, „…estetyczne wnętrza, pełne światła sale maluchów i straszaków wyposażone w nowe mebelki, sporo zieleni w doniczkach - to wszystko sprawia miłe wrażenie”. Przedszkole usytuowane było w sąsiedztwie Starego Miasta, daleko od wielkomiejskiego zgiełku.

Od pierwszych dni istnienia placówki kierowniczka, kadra pedagogiczna, personel oraz przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego, dokładali wszelkich starań, aby ich przedszkole –jak to określali - w pełni zasłużyło na miano wzorowego.

 Na przestrzeni lat podejmowano szeroko zakrojoną współpracę ze środowiskiem. Między innymi – jak podają karty kroniki - przy zaangażowaniu Zarządu Zieleni w Gdańsku, grupy młodzieżowej ZMS z Technikum Przemysłu Spożywczego oraz licznego grona rodziców udało się w wielkim trudzie uprzątnąć teren ogrodu przedszkolnego z głębokich warstw powojennego gruzu i stworzyć zieloną, zadrzewioną, ukwieconą, przyjazną dla zabaw dzieci oazę wokół przedszkola. Dzięki ofiarności Zakładów Radiowych T-18 dzieci mogły pojechać na swoją pierwszą przedszkolną wycieczkę. W kolejnych latach, począwszy od roku 1974, Przedszkole pozyskało patronat zakładu Rafinerii Nafty w Gdańsku. Wiązała się z tym znaczna pomoc finansowa oraz wsparcie w zakresie usług konserwatorsko-malarskich. W późniejszych latach udało się pozyskać patronat GZE „Unimor” oraz PSS „Społem”. Dzięki długofalowej ofiarności wielu ludzi dobrej woli, kadra pedagogiczna placówki mogła z większą efektywnością prowadzić swoją działalność statutową w tych jakże trudnych czasach centralnego rozdziału dóbr.

Przez kolejne lata pracy z dziećmi ułożono i realizowano bogaty kalendarz imprez oraz uroczystości. Kolejne karty kroniki relacjonują obchody takich uroczystości jak: Dzień Nauczyciela, Dzień Wojska Polskiego, Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Święta Bożonarodzeniowe i Wielkanocne, pożegnanie absolwentów i wiele innych.

Wiele z tych imprez wpisało się na stałe w tradycję naszego przedszkola zacieśniając i wzbogacając współpracę ze środowiskiem oraz rodzinami wychowanków. Przez lata, wielu zaproszonych gości było i jest świadkami artystycznych popisów dzieci z zaangażowaniem kultywujących tradycje.

Wokół przedszkola od zawsze gromadziły się osoby twórcze, kreatywne, poszukujące najlepszych rozwiązań, otwarte i wrażliwe na potrzeby dzieci. Kadra pedagogiczna, – o czym świadczą kolejne karty kroniki - wciąż podnosiła swoje kwalifikacje i kompetencje, dzięki czemu nauczycielki sukcesywnie poprawiały, jakość pracy przedszkola oraz otwierały sobie kolejne drogi awansu. Można tu wymienić chociażby panią Wiesławę Pietniun, która po ośmioletnim stażu pracy w naszym przedszkolu, w 1971r. została powołana na stanowisko kierownika Referatu Przedszkoli w Wydziale Oświaty P.M.R.N w Gdańsku, oraz panią Annę Garską, która w 1975r. objęła stanowisko dyrektora Przedszkola nr1 Zarządu Portu Gdańsk, a następnie podjęła pracę w Kuratorium Oświaty w Gdańsku w charakterze wizytatorki. Od dnia powołania, przez kolejne dekady przedszkole pełniło rolę ośrodka doskonalenia zawodowego, w którym mieścił się gabinet metodyczny. Tutaj powstawały i wprowadzane były w życie nowe pomysły do pracy zespołów samokształceniowych, tutaj odbywały praktyki przyszłe nauczycielki, studentki Uniwersytetu Gdańskiego.

Dzięki entuzjazmowi, profesjonalizmowi grona pedagogicznego, 17-to letniej oddanej pracy pani kierownik Lewińskiej, zaangażowaniu pracowników obsługi oraz rodziców udało się stworzyć placówkę, którą ówczesne władze z dumą mogły się chwalić. Na przestrzeni lat przedszkole gościło wielu znamienitych gości. Między innymi, – co zostało uwiecznione na kolejnych kartach kroniki - żonę prezydenta Jugosławii, panią Jovankę Broz-Tito, burmistrza Väinö J. Leino z miasta Turku w Finlandii wraz z małżonką, delegację kobiet pracujących z Lipska w NRD, delegację nauczycieli z Sofii w Bułgarii oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego ze Szwecji.

W 1981r. pani kierownik Halina Lewińska przeszła na zasłużoną emeryturę.

Lata mijały, a przedszkole pod kierownictwem kolejnych dyrektorek: pani. Krystyny Krupop w latach 1981-1985 oraz pani Ewy Słowińskiej w latach 1985- 2003 z równym zaangażowaniem pisało kolejne, chlubne karty swojej historii.

Niestety w latach dziewięćdziesiątych „Szklany domek” stał się ofiarą kryzysu. Brak pieniędzy na bieżące remonty miał fundamentalny wpływ na pogarszający się stan techniczny budynku. W 1995r., z uwagi na zły stan techniczny pomieszczenia, zlikwidowano jeden z oddziałów, a dwa lata później, po 33 latach, bezpowrotnie zamknięto budynek przedszkola przy ul. Lastadia 4.

Przedszkole otrzymało nową lokalizację na obrzeżach miasta, w dzielnicy Złota-Karczma, gdzie istnieje do dziś od ponad 17 lat. Pomieszczenia trzy oddziałowego przedszkola znajdują się na parterze budynku mieszkalnego przy ulicy M. Słabego 2. Uroczystość oficjalnego otwarcia placówki odbyła się – jak podaje kronika - 15.10.1997r. Dyrektor Kształcenia Podstawowego Kuratorium Oświaty i Wychowania, pan Roman Tempski, wspólnie z panią dyrektor Ewą Słowińską, w obecności pracowników, dzieci, rodziców i zaproszonych gości, między innymi: wiceprezydenta Tomasza Sowińskiego oraz radnej Marii Małkowskiej, przeciął wstęgę otwierając tym samym nowy rozdział w historii Przedszkola 43. Podczas artystycznej oprawy uroczystości dzieci przedstawiły program artystyczny o tematyce przedszkolnej i regionalnej.

Nowe przedszkole bardzo szybko wypracowało sobie pozytywną opinię w środowisku lokalnym. Rada pedagogiczna – kompetentna, nowatorska i merytorycznie przygotowana, swoją serdecznością i życzliwością zjednała sobie sympatię i zaufanie dzieci oraz ich rodziców. Rodzice na przestrzeni lat doceniali rzetelną, profesjonalną opiekę nad swoimi dziećmi, dbałość o wszechstronny rozwój swych pociech, racjonalne, zdrowe żywienie, a przede wszystkim prawdziwą współpracę. Dyrektor Ewa Słowińska jak i grono pedagogiczne dawało rodzicom szerokie pole do współdziałania. Rodzice wychowanków od pierwszych chwil mogli czuć się współgospodarzami przedszkola, a co za tym idzie udzielali placówce wsparcia we wszelkich sferach jej działalności. Śledząc dalsze karty kroniki, można odnaleźć liczne doniesienia dotyczące tego tematu. Dzięki zaangażowaniu rodziców przedszkolaki poznawały wiele ciekawych miejsc. Zwiedzili między innymi: Port lotniczy w Rębiechowie, samoloty, Port Marynarki Wojennej, okręty wojenne, prom pasażerski, fabrykę wyrobów czekoladowych „Fazer”, zakład produkujący puzzle i gry planszowe „Trefl”, Gdański Oddział Telewizji Polskiej, biorąc udział w nagraniach do programu „Od Przedszkola do Opola”. W późniejszym okresie eliminacje do programu odbyły się w naszym przedszkolu, przy licznym udziale naszych wychowanków. Cyklicznie gościliśmy rodziców, przedstawicieli takich zawodów jak: policjant, pielęgniarka, stomatolog, lekarz, ratownik medyczny, leśnik, strażnik miejski. Dzięki nim nasi przedszkolacy w ciekawy, atrakcyjny sposób zdobywali wiedzę na temat bezpieczeństwa i profilaktyki zdrowotnej.

W sierpniu 2003r. pani dyrektor Ewa Słowińska zakończyła swoją ostatnią kadencję na stanowisku dyrektora Przedszkola nr 43. Od 01.09.2003r. stanowisko to objęła, wybrana drogą konkursu, pani dyrektor Marzena Maza. W czerwcu 2004r. pani Ewa Słowińska, po 19-tu latach oddanej pracy w naszej placówce, odeszła na emeryturę. W maju 2004 r. podczas uroczystości obchodów jubileuszu 40-sto lecia przedszkola, pani Słowińska otrzymała z rąk przedstawicielki Kuratorium Oświaty, pani Anny Garskiej, Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska, za wieloletnie wzorowe kierowanie placówką.

Nasze przedszkole, usytuowane na obrzeżach miasta w sąsiedztwie lasów, ogródków działkowych i łąk, w wyniku konkursu otrzymało imię „ Koniczynka”. Uroczyste nadanie imienia odbyło się w październiku 2003r. Od tej chwili logo zielonej czterolistnej koniczynki widnieje na wszystkich oficjalnych dokumentach naszej placówki.

Ważnym rozdziałem w historii przedszkola jest współpraca z naszymi najbliższymi sąsiadami – Parafią pw. Św. Rafała Kalinowskiego oraz Szkołą Podstawową nr 7. Karty kroniki przedszkolnej opowiadają o wieloletnim zaangażowaniu kolejnych księży w życie przedszkola oraz społeczności przedszkola w życie parafii. Pamiętamy wspólne zabawy i śpiewy przy gitarze z księdzem Bogusławem Głodowskim, wspólne modlitwy z proboszczem Władysławem Pałysem, specjalne, dodatkowe msze święte dla naszych wychowanków, coroczne jasełka w kościele w wykonaniu naszych przedszkolaków, a nawet wycieczki, na które jechaliśmy autokarem załatwionym przez księdza Władka. Dziewięcioletni okres współpracy z niezapomnianym proboszczem Władysławem Pałysem zakończył się 01.07.2008r. wraz z przeniesieniem go do innej parafii. W życiu przedszkola uczestniczy obecnie ksiądz proboszcz Tomasz Biedrzycki.

Wracając pamięcią do początków współpracy ze szkołą podstawową należy wymienić miedzy innymi: udział dzieci sześcioletnich w lekcjach I-szych klas, lekcje biblioteczne i komputerowe dla naszych podopiecznych, rywalizację podczas wspólnych zawodów sportowych, spotkania integracyjne, radość i zabawę podczas przedstawień teatralnych w wykonaniu uczniów oraz naszych przedszkolaków. Wieloletnie, dobrosąsiedzkie stosunki ze szkołą przynoszą wzajemnie wiele wymiernych korzyści naszym placówkom, a co za tym idzie również naszym podopiecznym.

Przez lata nasi wychowankowie, prowadzeni przez swoje nauczycielki, z dużym zaangażowaniem i powodzeniem, promowali nasze przedszkole w środowisku lokalnym swoimi zdolnościami i osiągnięciami. Twórcza aktywność dzieci i kadry nauczycielskiej przyniosła przez lata wiele sukcesów w konkursach plastycznych, recytatorskich, teatralnych, muzycznych, ekologicznych i wielu innych, na tak różne tematy, że trudno je spamiętać.  Wszystkie te sukcesy zostały odnotowane na kolejnych kartach kroniki. Są powodem naszej satysfakcji i dumy, ale również dowodem na to, iż nasi podopieczni oprócz gruntownego wychowania i kształcenia mają sposobność rozwijania swoich talentów i zainteresowań. 

W ciągu kilkunastu lat bytności na nowym terenie udało nam się pozyskać grono nowych hojnych sponsorów. Należy tu wymienić hipermarket Auchan Gdańsk, sklep IKEA Gdańsk, Fabrykę Lodów „Algida” w Baninie oraz wielu innych darczyńców, których nie sposób tu wszystkich wymienić. W efekcie ich ofiarności zdobyliśmy środki finansowe oraz pomoc rzeczową, dzięki której mogliśmy doposażyć nasze przedszkole w nowe meble, dywany rolety, pomoce dydaktyczne, czy też uświetniać nasze uroczystości, imprezy, festyny.

Rewanżując się naszym dobroczyńcom, wspólnie z naszymi przedszkolakami i ich rodzicami, wspieraliśmy organizowane przez nich akcje i konkursy. Występy artystyczne naszych przedszkolaków uświetniły obchody „Dnia Dziecka” w hipermarkecie Auchan Gdańsk. Nasi mali zdolni artyści brali udział w konkursach plastycznych organizowanych przez Fabrykę Lodów „Algida”, promującą swoje wyroby w środowisku. Z wielkim zaangażowaniem uczestniczyliśmy w akcji ekologicznej „Kasztanobranie z IKEA” zdobywając I-sze miejsce oraz kartę upominkową za 1000 zł na zakupy w sklepie IKEA Gdańsk. Współpraca z naszym najbliższym sąsiadem ma charakter cykliczny. W ostatnich latach i miesiącach wspieraliśmy sklep IKEA Gdańsk w takich akcjach jak „Ferie z IKEA” czy też „Pluszaki dla Edukacji”.

Kolejną chlubną kartą historii naszego przedszkola były i są akcje charytatywne. Z relacji zawartych w kronikach dowiadujemy się, że na przestrzeni lat było ich wiele i kierowane były do różnych odbiorców. Społeczność przedszkola nigdy nie pozostawała obojętna wobec potrzebujących ludzi czy zwierząt. Nauczycielki odwołując się do swych wspomnień, opowiadają o wzruszającej empatii i zaangażowaniu całych rodzin naszych wychowanków w kolejne akcje. Zbieraliśmy książeczki dla dzieci z oddziałów szpitalnych, wyprawki szkolne dla potrzebujących dzieci polonii w Kazachstanie. Pomagamy niepełnosprawnym zbierając plastikowe nakrętki, dokarmiamy zwierzaki ze schroniska i zwierzynę leśną w trudnym zimowym okresie. Dzięki uprzejmości komendanta Oddziału Prewencji Policji w Złotej Karczmie, który udostępnił nam pomieszczenie świetlicy, mogliśmy godnie ugościć pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej z Gd.- Brzeźna. Z okazji święta Babci i Dziadka nasi wychowankowie śpiewali, tańczyli i recytowali wiersze. Obdarowali gości prezentami oraz niezapomnianą chwilą radości, wzruszenia i szczęścia przy suto zastawionych przez rodziców stołach. Wszystkim tym działaniom przyświeca myśl naszego Ojca Świętego;                 

 „Człowiek jest wielki nie przez to,

co posiada, lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to,

                  czym dzieli się z innymi."

(Jan Paweł II)

 

Dumni jesteśmy z tych wszystkich dokonań i osiągnięć, które złożyły się na 50-cio letnią historię naszego Przedszkola. Ten imponujący dorobek jest dziełem kolejnych pokoleń dzieci, rodziców, a przede wszystkim nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Nie sposób wymienić wszystkich z imienia i nazwiska, ale są oni obecni we wspomnieniach uwiecznionych na kartach kroniki przedszkolnej. Niektórzy pracownicy, którzy tworzyli historię tego miejsca pracują po dzień dzisiejszy i szczycą się wieloletnim stażem pracy w naszej placówce. Należy tu wymienić panie: Jolantę Delbas (27 lat), Annę Piotrowską (26lat), Ewę Świrko, (22 lata), Grażynę Przybylską (20 lat), Mariolę Szumiata (17 lat), Gabrielę Kurowską (16 lat) i Hannę Cyganiuk (15 lat).

W kolejny jubileusz nasze przedszkole wkracza pod przewodnictwem nowej pani dyrektor Kamilli Król, która stanowisko dyrektora Przedszkola 43 „Koniczynka” objęła 01.09. 2014r.

Cieszymy się na nowe zmiany, życzymy powodzenia pani dyrektor. Zapewniamy, że kadra przedszkola będzie starała się w swojej pracy czerpać to, co najcenniejsze z tradycji, umiejętnie korzystać ze zdobyczy współczesności i śmiało patrzeć w przyszłość.

 

Opracowała:  

mgr Hanna Cyganiu