Przedszkole 43 Gdańsk

Ta strona używa cookies.

Możesz określić warunki używania i dostępu cookies w swojej przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach swojej przeglądarki odwiedź jej zakładkę ustawiania lub stronę jej producenta.

Współpracujemy

Opłaty

OPŁATY

Wysokość opłaty stałej ustala Gmina Gdańsk. Opłata stała dzieli się na:

  • koszty przygotowania posiłków

  • pobyt dziecka ponad podstawę programową

Koszt wyżywienia stanowi stawka dzienna pomnożona przez ilość dni roboczych w danym miesiącu.

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI ŚWIADCZONE POPRZEZ PRZEDSZKOLE OKREŚLA UMOWA
.

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE DO -10 KAŻDEGO MIESIĄCA, MUSZĄ BYĆ WIDOCZNE NA KONCIE PRZEDSZKOLA.


Opłata stała za ilość godzin pobytu dziecka w przedszkolu
                     nr konta 
52 1240 1268 1111 0010 3829 5541


Wyżywienie - wysokość obliczana co miesiąc
                     nr konta  12 1240 1268 1111 0010 3829 5873


 
W opisie przelewu proszę podawać
miesiąc oraz imię i nazwisko dziecka.
 

JAK OBLICZANE SĄ OPŁATY MIESIĘCZNE

Ceny skalkulowane są wg podpisanej umowy  tzn.:


1) 1 zł za każdą rozpoczęta godzinę ponad podstawę programową tj. ilość zadeklarowanych godzin x 1 zł = YYY (dziennie) x ilość dni roboczych w miesiącu - tzw.
opłata stała nie podlegająca zwrotowi w razie nieobecności dziecka w przedszkolu
2)
7 zł dzienna stawka żywieniowa x ilość dni roboczych w miesiącu - podlega zwrotowi w razie zgłoszonej nieobecności dziecka w przedszkolu
oraz
3
) 50 zł Rada Rodziców
4)
2 x w roku 45 zł  - opłata za wyprawkę plastyczną
5) 50
ubezpieczenie NNW - rok
6)
15 zł - opłata za autokar w miesiącu poprzedzającym wycieczkę
     d) terapia logopedyczna
12 zł za odbyte zajęcie – czas 30 min.
 


Ceny obowiązujące w roku szkolnym 2015/2016.