Przedszkole 43 Gdańsk

Ta strona używa cookies.

Możesz określić warunki używania i dostępu cookies w swojej przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach swojej przeglądarki odwiedź jej zakładkę ustawiania lub stronę jej producenta.

Wizja

WIZJA PRZEDSZKOLA

* Chcemy rozwijać wszelkie zdolności dziecka, dzięki którym będzie kształtowało ono swoją osobowość i tym samym zwiększy szanse swojego powodzenia w szkole i w życiu.

* Pragniemy, aby w przyszłości każde dziecko z własnej inicjatywy szukało kontakt ze sztuką oraz   innymi płaszczyznami życia, które  będą twórczym motorem rozwoju,

* Dążymy do realizacji dziecięcych marzeń poprzez różne środki ekspresji twórczej dzieci (plastyka, muzyka, teatr, drama,).

* Dążymy do pogłębienia więzi emocjonalnych z rodziną poprzez uroczystości, spotkania rodzinne.

* Przedszkole współpracuje z Ośrodkami Kultury i Sztuki w celu wymiany doświadczeń i zachęcania dzieci do aktywności twórczej, 

* Przedszkole podejmie  systematyczne i długofalowe działania proekologiczne.

* Przedszkole organizuje  wolontariat dla studentów z  Akademii Sztuk Pięknych z Gdańska  w celu wymiany doświadczeń.

*  Przedszkole kontynuuje i rozwija współpracę z instytucjami i podmiotami społeczności lokalnej opartą na partnerskich relacjach.

* Rodzice aktywnie uczestniczą w działaniach przedszkola, promują przedszkole w środowisku, współdziałają w pozyskiwaniu sponsorów.

* Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.

* Przedszkole wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców (szkolenia i warsztaty)

* Przedszkole kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka  oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.

* Dyrektor jest odpowiedzialny za sprawne funkcjonowanie i zarządzanie placówką.

* Analizuje i ocenia efekty wspólnej  pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.

* Przedszkole ma swoje nowe logo, reklamę –  (tj. baner, fototapetę, obrazy informujące o profilu placówki), nowoczesną stronę internetową, administracja papier firmowy, dzieci koszulki i czapeczki okazjonalne z logo przedszkola oraz specjalną „Odznakę Koniczynki” dla najlepszego przedszkolaka, drobne upominki dla specjalnych gości, partnerów oraz  sponsorów.